Elise Kurtén

Elise Kurtén är ped.mag. och jobbar som klasslärare i Sirkkala skola i Åbo.

För Schildts & Söderströms har hon gjort serierna Poks, Mofilus, Moi och Näppärästi.

Hennes arbete styrs av övertygelsen att finska är roligt och finska behövs.

Elise Kurtén