Elise Kurtén

Elise Kurtén är ped.mag. och jobbar som klasslärare i Sirkkala skola i Åbo.

För Schildts & Söderströms har hon gjort serierna Poks, Mofilus, Moi och Näppärästi.

Hennes arbete styrs av övertygelsen att finska är roligt och finska behövs.

Elise Kurtén

Poks! 1 Elevbok Kurtén, Tuomola Poks! 1 Elevbok Bok med mjuka pärmar 20.40 € Köp
MoFilus  2 Andelin, Kurtén, Tuomola MoFilus 2 Bok med mjuka pärmar 25.10 € Köp
Moi! 4* Ehrman, Kurtén, Molander Moi! 4* Bok med mjuka pärmar 19.30 € Köp
MoFilus  4 Andelin, Kurtén, Tuomola MoFilus 4 Bok med mjuka pärmar 24.20 € Köp
Poks! 4 Elevbok Kurtén, Tuomola Poks! 4 Elevbok Bok med mjuka pärmar 20.40 € Köp
Poks! 3 Elevbok Kurtén, Tuomola Poks! 3 Elevbok Bok med mjuka pärmar 20.40 € Köp
Poks! 2 Elevbok Kurtén, Tuomola Poks! 2 Elevbok Bok med mjuka pärmar 20.80 € Köp
MoFilus  1 Andelin, Kurtén, Tuomola MoFilus 1 Bok med mjuka pärmar 24.20 € Köp